Quãng là gì? (harmonic, melodic interval piano là gì?)

Quãng là gì? (harmonic interval piano là gì?)

1. Khái niệm :

Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm thanh hoặc note nhạc.

 

– Nếu 2 âm vang lên cùng lúc gọi là quãng hòa thanh ( harmonic interval). Âm dưới gọi là âm gốc, âm trên gọi là âm ngọn .

 

TÌM HIỂU VỀ QUÃNG ( INTERVALS)

 

– Nếu 2 âm vang lên lần lượt nối tiếp nhau gọi là quãng giai điệu ( melodic interval).

 

TÌM HIỂU VỀ QUÃNG ( INTERVALS)

 

2: Khoảng cách của quãng

 

Các quãng được xác định bởi 2 độ lớn :

 

-Độ lớn số lượng ( quãng 2, quãng 4, quãng 5 v.vv) thể hiện bằng số lượng bậc có trong quãng

 

TÌM HIỂU VỀ QUÃNG ( INTERVALS)

 

Ở ví dụ trên ta có Sol – Do có độ lớn số lượng là 4( quãng 4 ) vì nó chứa 4 bậc : Sol-La-Si-Do

 

Tương tự Fa – Re có độ lớn số lượng là 6(quãng 6) vì nó chứa 6 bậc : Fa-Sol-La-Si-Do-Re

 

–Độ lớn chất lượng thể hiện bởi số cung ( tone ) và nửa cung ( somitone) chứa trong quãng đó

 

Quãng 4 Sol-Do ở vd trên có độ lớn chất lượng là 3,5 cung

 

Quãng 6 Fa-Re ở vd trên có độ lớn chất lượng  là 4,5 cung

 

Các quãng khi vang lên tạo ra những cảm giác khác nhau cho người nghe, Có những quãng tạo nên tính chất hòa hợp, êm tai, người ta gọi là quãng thuận. Có những quãng tạo cảm giác chói tai, không hòa hợp, người ta gọi là quãng nghịch.

 

Các quãng thuận được phân chia làm 2 mức độ :

 

_Quãng thuận hoàn toàn : quãng 1 đúng, 4 đúng, 5 đúng, 8 đúng

 

_Quãng thuận không hoàn toàn : quãng 3 trưởng, 3 thứ,6 trưởng, 6 thứ

 

Các quãng nghịch gồm có : 2 trưởng, 2 thứ, 7 trưởng, 7 thứ, các quãng tăng và giảm.

 

3. Quãng đơn và quãng ghép :

 

_ Quãng đơn là quãng có độ lớn số lượng tối đa là 8

 

_Quãng ghép là quãng có độ lớn số lượng lớn hơn quãng 8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *